Trang chủ » Lập trình » Video học lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao (Tiếng việt)

Video học lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao (Tiếng việt)

6372 Lượt xem

1. Làm quen

 

Bài 1: Tạo và lưu 1 project
Bài 2: Sử dụng slutionexploer
Bài 3: Autohide
Bài 4: Tạo breakpoint
Bài 5:Sử dụng Tool box
Bài 6:Sử dụng propties
Bài 7: dynamichelp
Bài 8: sắp xếp các panel
Bài 9: sử dụng Watch
Bài 10: sử dụng Comment và region
Bài 11: limmediate windown
Bài 12: Layout
Bài 13: Smarttash
Bài 14: Snippet
Link Download : http://www.mediafire.com/download/c72yi1xcycic2ce/hoidapit.com.vn_-_học_lập_trình_C#_làm_quen.rar
Pass: hoidapit.com.vn
 

2. Cơ bản

 

Video 1: Cách xây dựng class trong C#.
Video 2: Biến và các kiểu dữ liệu.
Video 3: Các phép toán và biểu thức.
Video 4: Biểu thức If.
Video 5: Biểu thức Switch.
Video 6: Vòng lặp For.
Video 7: Vòng lặp While và Do … While.
Video 8: Mảng.
Video 9: Đối số dòng lệnh.
Video 10: Hàm.
Link Download : http://www.mediafire.com/download/d83n48m20d5bao9/hoidapit.com.vn_-_học_lập_trình_C#_cơ_bản.rar
Pass: hoidapit.com.vn
 

3. Nâng cao

 

Video 1: Lớp và đối tượng.
Video 2: Thuộc tính và phương thức.
Video 3: Hàm khởi tạo.
Video 4: Tính kế thừa.
Video 5: Điều khiển truy xuất.
Video 6: Không gian tên.
Video 7: Tính đa hình.
Video 8: Lớp trừu tượng và lớp bị khóa.

Link Download : http://www.mediafire.com/download/kjc57305qy78k4l/hoidapit.com.vn_-_học_lập_trình_C#_nâng_cao.rar

Pass: hoidapit.com.vn