Trang chủ » Lập trình » Video dạy LINQ

Video dạy LINQ

1545 Lượt xem

Linq hiện tại đã không còn quá xa lạ đối với lập trình viên hiện tại. Đây là một phương thức truy vấn cơ sở dữ liệu mới bên cạnh phương thức cũ là ADO.Net. Hôm nay, mình xin giới thiệu video cơ bản về Linq mà tập trung vào Linq to SQL

LINQ

down