Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Vẽ mạch in với Layout

Vẽ mạch in với Layout

1453 Lượt xem

Vẽ mạch in với Layout

Xem Tải xuống Sau khi chạy xong cácbạn có thấy các đườngrất bé,lạirất khít nhau,nếu làmbằng phương pháp ủi t hìrất khó vìsẽbị đứthết và các đườnggần nhau rất dễ dính mạch. Bây giờ ta phải chỉnhsửa độrộng và khoảng cách giữa các netbằng
tay, làm việc nàyrấtmệt, phải chỉnhtừng tímột, chưakể khi net t o ra thìbạnsẽ
phảidịch chuyển các net khácnữa, có thểsẽ không đủ chỗ đểdịch chuyển, vídụ
như khi có 5 đườngcũng chạy vào khoảng giữacủa IC.