Trang chủ » Uncategorized » Vẽ kỹ thuật xây dựng

Vẽ kỹ thuật xây dựng

1346 Lượt xem

Vẽ kỹ thuật xây dựng

Giáo trình trình bày các khái niệm chung về vẽ kỹ thuật, hướng dẫn biệu diễn không gian lên mặt phảng bản vẽ, vẽ bản vẽ xây dựng,…