Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » ỨNG DỤNG ETABS TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG

ỨNG DỤNG ETABS TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG

2071 Lượt xem

ỨNG DỤNG ETABS TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG

Xem Tải xuống Tài liệu cung cấp cái nhìn tổng quan về thiết kế nhà cao tầng, các khái niệm về Nút, kết cấu hệ thanh, kết cấu tấm vỏ và một số bài tập thực hành tham khảo. Đây sẽ là một tài liệu tham khảo rất tốt cho sinh viên đang nghiên cứu về xây dựng