Trang chủ » Uncategorized

Uncategorized

Tán gái toàn cục – Binh pháp tán gái

​ Tập hợp những kế sách tán gái từ admin của BK Confession. Binh pháp gồm có 3 phần 18 chương, anh em cứ từ từ ngẫm nghĩ… Phần 1: 1. Dương đông kích tây: – Lý thuyết: Đánh lạc ... Xem thêm »

Giáo trình bài giảng về Nhậu

I – Giáo trình nhậu: 1) Định nghĩa: Nhậu nhẹt là một sự việc, hành động được thực hiện bằng cách cho các dung dịch có chứa cồn như rượu, bia ,… vào bao tử sau đó cho tiếp thêm ... Xem thêm »