Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tuyển tập các bài toán giải sẵn môn sức bền vật liệu

Tuyển tập các bài toán giải sẵn môn sức bền vật liệu

6046 Lượt xem

Tuyển tập các bài toán giải sẵn môn sức bền vật liệu

Xem Tải xuống Bài tập sức bền vật liệu 1 có lời giải
Mục đích của "Sức bền vật liệu" là nhằm trang bị cho kỹ sư và sinh viên những kiến thức cần thiết để giải quyết các bài toán kỹ thuật liên quan tới các khâu từ thi công, thẩm định đến thiết kế. Chính vì thế mà đặc trưng cuối cùng trong quá trình nghiên cứu khoa học này là việc áp dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn và chỉ có thông qua việc ứng dụng vào thực tiễn khoa học này mới có thể đứng vững và phát triển.