Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » tư duy đột phá

tư duy đột phá

258 Lượt xem

 

Bạn sẽ học được gì

Nhận thức được ý nghĩa của tư duy và đột phá
Phân biệt được các mức độ của tư duy
Nắm được phương pháp tư duy đột phá thành công
Áp dụng vào thực tế giúp bản thân thành công hơn