Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN

TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN

2467 Lượt xem

TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN

 Xem Tải xuống Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng + Tính chất của sóng điện từ; Các phương pháp truyền lan sóng; Quá trình truyền lan sóng trong không gian tự do • Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn + Truyền lan trong điều kiện lý tưởng; Truyền lan trong điều kiện thực; Phadinh và biện pháp chống • Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động + Đặc tính kênh truyền sóng di động; Các mô hình kênh vô tuyến di động; Đánh giá đặc tính kênh • Chương 4: Lý thuyết chung về anten + Các tham số của anten; Các nguồn bức xạ nguyên tố; Nguyên lý của anten thu