Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Trường điện từ và kỹ thuật Anten

Trường điện từ và kỹ thuật Anten

1690 Lượt xem

Trường điện từ và kỹ thuật Anten

Xem Tải xuống – Trường điện từ là một dạng đặc biệt của vật chất. Nó tồn tại dưới dạng sóng hoặc hạt, có tác dụng tương hỗ với các hạt mang điện. Trong chân không trường điện từ truyền với vận tốc ánh sáng (3.108 m/s) – Năng lượng của trường điện từ có thể biến đổi từ dạng này sang dạng khác nhưng luôn bảo toàn