Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Trọn bộ giáo trình ĐHBK 5 năm CNTT (Tiếng Việt)

Trọn bộ giáo trình ĐHBK 5 năm CNTT (Tiếng Việt)

4623 Lượt xem

Đồ án CNTT
Cấu trúc máy tính
Cơ bản
Công nghệ phần mềm
Đồ họa máy tính
Giải thuật
Giáo trình C#
Giáo trình C,C++
Giáo trình Java
Hệ điều hành
Kĩ thuật vi xử lý
Lý thuyết hướng đối tượng
Phân tích thiết kế hệ thống
SQL server
Trình biên dịch
trong mỗi phần bao gồm bài giảng,tài liệu tham khảo và đề thi tham khảo

down