Trang chủ » Quản trị mạng » Triển khai hệ thống mạng 2

Triển khai hệ thống mạng 2

1903 Lượt xem

Cài đặt phần mềm Ardence 3.5.1

Mục tiêu:

Giúp học viên nắm bắt được từng bước cài đặt phần mềm Ardence 3.5.1

Thiết bị và phần mềm cần thiết:

  • Một máy tính sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003
  • Phần mềm Ardence 3.5.1

Hướng dẫn thực hiện:

  • Cài đặt HĐH Windows Server 2003
  • Cấu hình DHCP
  • Cài đặt phần mềm Ardence 3.5.1

    • Lựa kiểu cài đặt: Full Server, IO Server, Client.
    • Lựa chọn các thành phần đi kèm

trien-khai-he-thong-mang-2

down