Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Trắc nghiệm thanh toán quốc tế

Trắc nghiệm thanh toán quốc tế

2078 Lượt xem

Trắc nghiệm thanh toán quốc tế

XemTải xuống138 câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán quốc tế có đáp án Câu 1: Loại hối fiếu mà ko cần kí hiệu là: a)Hối phiếu đích danh b)Hối fiếu theo lệnh c)Hối fiếu xuất…