Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán

Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán

1551 Lượt xem

Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán

Tải xuống – xem13. Nội dung của pp ghi sổkép là
a. Ghi nợphải ghi có, sốtiền ghi nợ, có phải = nhau
b. Ghi nhiều nợ đối ứng với nhiều có
c. Ghi 1 bên có đối ứng với nhiều bên nợ
d. Tất cả đều đúng
14. Sốdưcủa TK cấp 1 =
a. Sốdưcủa tất cảcác TK cấp 2
b. Sốdưcủa tất cảsổchi tiết
c. Sốdưcủa tất cảcác TK cấp 3
d. Tất cả đều đúng
15. Muốn đối chiếu sốliệu của sổchi tiết với tài khoản cần phải lập
a. Bảng cân đối kếtoán
b. Bảng đối chiếu sốphát sinh các tài khoản (bảng cân đối tài khoản)
c. Bảng tổng hợp chi tiết
d. Bảng kê
16. Đểktra việc ghi sổkép cần phải lập
a. Bảng cân đối kếtoán
b. Bảng đối chiếu sốphát sinh các tài khoản (bảng cân đối tài khoản)
c. Bảng tổng hợp chi tiết
d. Bảng kê