Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

1522 Lượt xem

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương


Tải xuống TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Tài liệu gồm 6 phần:
– Phần công ty
– Phần đầu tư
– Phần doanh nghiệp tư nhân
– Phần hợp đồng
– Phần phá sản
– Phần Tòa án
Câu hỏi trắc nghiệm: Luật kinh tế – Phần công ty