Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Trắc nghiệm Marketing,gồm 34 trang có đáp án cụ thể

Trắc nghiệm Marketing,gồm 34 trang có đáp án cụ thể

1538 Lượt xem

Trắc nghiệm Marketing,gồm 34 trang có đáp án cụ thể

XemTải xuống CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT CỦA MARKETING . 2
 
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT.2
II. CÁC CÂU SAU LÀ ĐÚNG HAY SAI? . 5
 
CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING . 5
 
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT.5
II. CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?. 8
 
CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG MARKETING . 9
 
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT.9
II. CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?. 11
 
CHƯƠNG 4: HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG.12
 
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT.12
II. CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?. 15
 
CHƯƠNG 5: PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG – LỰA CHỌN THỊ
TRƯỜNG MỤC TIÊU – ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG. 16
 
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:. 16
II. CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?. 19
 
CHƯƠNG 6: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM. 20
 
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT.20
II. CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI: . 23
 
CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN. 23
 
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: . 23
II. CÁC CÂU HỎI ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?.26
 
CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI. 27
 
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: . 27
II. CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI?. 30
 
CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ XÚC TIẾN HỐN HỢP. 30
 
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: . 30
II. CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? . 33