Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Trắc nghiệm kiểm toán (có đáp án)

Trắc nghiệm kiểm toán (có đáp án)

3308 Lượt xem

Trắc nghiệm kiểm toán (có đáp án)

XemTải xuống 40. Trong giai đoạn tiền kế hoạch, việc phỏng vấn kiểm toán viên tiền nhiệm là một thủ tục cần thiết nhằm:
a. Xem xét việc nó nên sử dụng kết quả công việc của KTV tiền nhiệm hay không
b. Xác định khách hàng có thường xuyên thay đổi KTV hay không
c. Thu thập ý kiến của KTV tiền nhiệm về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng
d. Đánh giá về khả năng nhận lời mời kiểm toán
ĐÁP ÁN: D
41. Điểm khác biệt căn bản giữa RRTT và RRKS với RRPH là:
a. RRTT và RRKS phát sinh do đơn vị được kiểm toán áp dụng sai các chính sách kinh doanh, còn RRPH do KTV áp dụng sai các thủ tục kiểm toán
b. RRTT và RRKS có thể định lượng được còn RRPH thì không
c. RRTT và RRKS mang tính khách quan còn RRPH chịu ảnh hưởng bởi KTV
d. RRTT và RRKS có thể thay đổi theo ý muốn của KTV trong khi RRPH thì không