Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Trắc địa đại cương

Trắc địa đại cương

1621 Lượt xem

Trắc địa đại cương

Xem Tải xuống Cùng với sự phát triển của xã hội, trắc địa được chia ra thành nhiều bộ phận như : Trắc địa địa hình, trắc  địa cao cấp, trắc địa ảnh, trắc địa  công trình, trắc địa bản…