Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tổng quan về Viễn Thông

Tổng quan về Viễn Thông

1374 Lượt xem

Tổng quan về Viễn Thông

Xem Tải xuống Giáo trình trang bị kiến thức cơ bản về Viễn Thông dành cho học viên, sinh viên các trường khối kĩ thuật, Tài liệu gồm 6 chương : Giới thiệu chung, Dịch vụ viễn thông, Các mạng viễn thông, Các vấn đề truyền dẫn và ghép kênh, Các vấn đề về chuyển mạch và định tuyến, Báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông