Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÔNG (PTIT)

TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÔNG (PTIT)

3135 Lượt xem

TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÔNG (PTIT)

Xem Tải xuống Tài liệu gồm 6 chương, trình bày những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển của viễn thông, các dịch vụ viễn thông, các kỹthuật cơ bản về truyền dẫn và chuyển mạch trong viễn thông cùng vấn đề báo hiệu và đồng bộ mạng.