Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tổng quan về điện tử Linh kiện – Mạch – Thiết bị

Tổng quan về điện tử Linh kiện – Mạch – Thiết bị

1493 Lượt xem

Tổng quan về điện tử Linh kiện – Mạch – Thiết bị

Xem Tải xuống Tổng quan về điện tửLinh kiện – Mạch – Thiết bịTổng quan về Điện tử
• Điện tử là ngành học gồm phần lý thuyết và thực hành ( kỹ thuật điện tử) nhằm khảo sát, thu nhận, sinh tạo và ứng dụng những sự biến đổi năng lượng.
• Điện tử sử dụng những thành tựu của các ngành khác để tạo nên các linh kiện , mạch điện, thiết bị hữu ích phục vụ trở lại cho các ngành khoa học -kỹ thuật khác