Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tổng quan lý thuyết cơ điện tử

Tổng quan lý thuyết cơ điện tử

1496 Lượt xem

Tổng quan lý thuyết cơ điện tử

Xem Tải xuống “Cơ điện tử là sự kết hợp chặt chẽ của kỹ thuật cơ khí với điện tử và điều khiển máy tính thông minh trong thiết kế, chế tạo các sản phẩm và quy trình công nghiệp.” “Cơ điện tử là một phương pháp luận được dùng để thiết kế tối ưu các sản phẩm cơ điện