Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » TỔNG QUAN HỆ THỐNG GSM

TỔNG QUAN HỆ THỐNG GSM

1466 Lượt xem

TỔNG QUAN HỆ THỐNG GSM

Xem Tải xuống 1G: hệ thống thông tin tương tự, dịch vụ hạn chế và không cho phép roaming 2G (GSM): hệ thống thông tin số tăng cường băng thông và chất lượng dịch vụ. Nhu cầu Internet 2.5G (GPRS). Ngoài ra còn có chức năng định vị, tin nhắn, các hệ thống báo hiệu 3G: cải tiến công nghệ vô tuyến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ