Trang chủ » Lập trình » Tổng hợp tài liệu lập trình di động KHTN

Tổng hợp tài liệu lập trình di động KHTN

2852 Lượt xem

lap-trinh-ung-dung-cho-mobile

Lập trình Android trung tâm tin học KHTN
Bài 1 – Hello Android  
Bài 2 – Các thành phần ứng dụng Android  
Bài 3 – View & Các điều khiển cơ bản 
Bài 4 – Tài nguyên ứng dụng cơ bản 
Bài 5 – Intent  
Bài 6 – Tài nguyên hình & giao diện 
   ▶ Android module 1
   ▶ Android module 2
   ▶ Android module 3
o Lập trình iOS trung tâm tin học KHTN
   ▶ iOS module 1
   ▶ iOS module 2
   ▶ iOS module 3
o Lập trình Window Phone trung tâm tin học KHTN

   ▶  Window Phone module 1
   ▶ Window Phone module 2
   ▶ Window Phone module 3

down