Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tổng hợp 4000 thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (full)

Tổng hợp 4000 thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (full)

1813 Lượt xem

Tổng hợp 4000 thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (full)

XemTải xuống Tài liệu bao gồm 4000 thuật ngữ tiếng anh ngành ngân hàng tài chính. Bao gồm cả những thuật ngữ mới nhất đã được cập nhật trong cuốn tài liệu này.

 

 “Thuật ngữ tiếng anh kế toán ngân hàng”. Đây có thể là công cụ trợ giúp bạn cách học tốt nhất trong công tác ngân hàng cũng như dịch tiếng anh ngân hàng.