Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tổng đài điện tử số

Tổng đài điện tử số

1542 Lượt xem

Tổng đài điện tử số

Xem Tải xuống Giáo trình trình bày các phần sau: 1.Tổng đài Alcatel 1000E10 2.Tổng đài NEAX-61 3.Tổng đài STAREX-VK 4.Tổng đài SIEMENS EWSD