Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tóm tắt luận án Giải pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam

Tóm tắt luận án Giải pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam

1754 Lượt xem

Tóm tắt luận án Giải pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam

Xem Tải xuống – Mạng lưới cơ sở đào tạo nghề đã phát triển nhưng chưa đều (giữa các
vùng, các Bộ, ngành, địa phương) và do vậy chưa đáp ứng được yêu cầu của
nền kinh tếư xã hội.
– Quy mô tuyển sinh dạy nghề hàng năm tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng
được nhu cầu lao động qua đào tạo nghề, nhất là lao động kỹ thuật có tay
nghề cao cho các khu công nghiệp, các vùng kinh tế động lực.
– Cơ cấu ngành, nghề đào tạo vẫn chưa thật phù hợp với cơ cấu ngành,
nghề của thị trường lao động;
– Chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu của sự nghiệp CNH,
HĐH và hội nhập quốc tế do những điều kiện đảm bảo chất lượng chưa
được đầu tư, phát triển một cách đồng bộ.
+ Giáo viên tăng chưa phù hợp với pháttriển quy mô, chưa đồng bộ và tỷ
lệ đạt chuẩn mới đạt khoảng 70%, đặc biệt còn nhiều hạn chế về mặt chất
lượng nhất là trình độ tay nghề, trình độ ngoại ngữ và tin học ứng dụng.
+ Chương trình dạy nghề chưa được cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho phù
hợp với kỹ thuật công nghệ mới.
+ Cơ sở vật chất, thiết bị của các cơ sở đào tạo nghề trong những năm
qua đã được quan tâm đầu tưnhưng cũng chỉ cải thiện được một bước.
Trang thiết bị còn lạc hậu nên ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.