Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tính toán và thiết kế biến áp cho mạch off-line flyback

Tính toán và thiết kế biến áp cho mạch off-line flyback

1721 Lượt xem

Tính toán và thiết kế biến áp cho mạch off-line flyback

Xem Tải xuống Thông thường cuộn sơ cấp được chia thành nhiều đoạn với chiều dài nhỏ nhất để tránh tổn hao đường dây. Khi cuộn sơ cấp đã hơn 2 lớp thì lớp bên trong sẽ bắt đầu từ chân rãnh