Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tín Dụng Ngân Hàng

Tín Dụng Ngân Hàng

1421 Lượt xem

Tín Dụng Ngân Hàng

XemTải xuốngTrong quan hệ tín dụng ngân hàng luôn có sự tham gia của một bên là trung gian tín dụng. Đối tượng cho vay trong tín dụng ngân hàng là tiền tệ Thời hạn của tín dụng ngân hàng mang tính linh hoạt rất cao Tín dụng ngân hàng cho phép thực hiện những nghiệp vụ như chiết khấu, thế chấp.