Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG

THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG

1660 Lượt xem

THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG

Xem Tải xuống Thủy lực học là ngành kĩ thuật nghiên cứu về các vấn đề mang tính thực dụng bao gồm: lưu trữ, vận chuyển, kiểm soát, đo đạc nước và các chất lỏng khác.Thủy lực có phương pháp nghiên cứu dựa trên nền tảng các định luật vật lí tác động lên thể nước. Mời bạn tham khảo sách để cùng nhau tìm hiểu.