Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Thực tập tốt nghiệp tại khoa CNC của trường đại học Bách Khoa

Thực tập tốt nghiệp tại khoa CNC của trường đại học Bách Khoa

1659 Lượt xem

Thực tập tốt nghiệp tại khoa CNC của trường đại học Bách Khoa

Xem Tải xuống Mục Lục
I. Tổng quan về máy công cụ CNC
1. Lịch sử phát triển .
2. Phân loại và công dụng .
3. Những khái niệm cơ bản và phân loại hệ điều khiển .
4. Cơ sở hình học cho gia công CNC
II. Máy tiện CNC
1. Các bộ phận của máy tiện CNC
2. Nguyên lý làm việc .
3. Lập trình cho máy tiện CNC .
4. Vận hành máy tiện CNC .
III. Máy phay CNC
1. Các bộ phận của máy phay CNC
2. Nguyên lý làm việc
3. Lập trình cho máy phay CNC
4. Vận hành máy phay CNC
TÀI LIỆU THAM KHẢO