Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Thực tập kỹ thuật – Điều khiển thiết bị điện

Thực tập kỹ thuật – Điều khiển thiết bị điện

1717 Lượt xem

Thực tập kỹ thuật – Điều khiển thiết bị điện

XemTải xuốngRơle nhiệt.
Dùng để bảo vệ động cơ và mạch điện khỏi quá tải. Nó thường dùng kèm với
khởi động từ, công tắc tơ. Rơle nhiệt không tác động tức thời theo trị số dòng điện vì
nó có quán tính nhiệt lớn, phải có thời gian để phát nóng. Vì vậy, rơle nhiệt không
dùng để bảo vệ ngắn mạch được. Thường, khi dùng rơle nhiệt, người ta dùng chung
với cầu chì để bảo vệ ngắn mạch.