Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Thực tập cơ sở – Nhận dạng và xác định chân linh kiện điện tử

Thực tập cơ sở – Nhận dạng và xác định chân linh kiện điện tử

1656 Lượt xem

Thực tập cơ sở – Nhận dạng và xác định chân linh kiện điện tử

Xem Tải xuống Phân loại cuộn cảm:
Cuộn cảm có rất nhiều loại, kích cỡ đa dạng tùy theo yêu cầu sử dụng. Đa số các loại cuộn cảm vẫn là cuộn dây, quấn trõa lõi thép kỹ thuật.
– Cuộn cảm có trị số thay đổi
– Cuộn cảm có trị số không thay đổi
Khi sử dụng cuộn dây cần chú ý sự chiệu đựng dòng điện đi qua nó: nếu tiết diện dây lớn thì dòng điện chiệu đựng cao hơn.