Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Thực tập cơ sở – Máy biến áp

Thực tập cơ sở – Máy biến áp

1467 Lượt xem

Thực tập cơ sở – Máy biến áp

XemTải xuốngCó nhiều cách phân loại máy biến áp. Ở đây ta chỉ dựa vào cơ cấu dây quấn sơ cấp và thứ cấp mà phân thành hai dạng máy biến áp:
– Máy biến áp thường, có cuộn sơ cấp và thứ cấp biệt lập nhau.
– Máy biến áp tự ngẫu, có các cuộn sơ cấp và thứ cấp dùng quấn chung một cuộn,
do chúng có cùng một mạch.
• Máy biến áp tự ngẫu có khối lượng dây đồng và mạch từ giảm, hiệu suất cao hơn
biến áp thường. Nhưng lại gây guy hiểm cho người sử dụng nên ít được sử dụng