Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » THUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC

THUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC

1736 Lượt xem

THUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC

XemTải xuốngTHUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC Có nhiều lớp bài toán tổng quát xuất hiện trong toán học rời rạc, Chẳng hạn, cho một dãy các số nguyên, tìm số lớn nhất; cho một tập hợp, liệt…