Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Thuật toán hay

Thuật toán hay

1493 Lượt xem

Thuật toán hay

XemTải xuốngThuật toán (Algorithm) là một dãy hữu hạn các bước,mỗi bước mô tả chính xác các phép toán, hoặc hành động cần thực hiện;sau khi thực hiện các bước theo một trình tự xác định, ta được lời giải của bài toán.