Trang chủ » Thủ thuật (page 10)

Thủ thuật

Cài đặt font MS Sans Serif cho Windows

Giao diện màn hình dùng font TCVN3 là MS Sans Serif. Đầu tiên bạn search xem cái tập tin sserife.fon nằm ở folder nào (nếu chưa có thì có thể download tại đây). Tiếp theo vào Run gõ regedit để ... Xem thêm »