Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Hệ thống marketing online

Hệ thống marketing online

227 Lượt xem

Bạn sẽ học được gì

Tham gia khóa học, bạn sẽ nắm được:

  • Học Digital Marketing và quy trình của marketing online.
  • Phân tầng trong quy trình Marketing Online.
  • Hiểu được tầm quan trọng của mạng xã hội.
  • Nắm được cách dẫn khách hàng về website doanh nghiệp.
  • Biết chi tiết cách thức chăm sóc khách hàng