Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Thiết lập, kết nối và quản lý mạng trong Vista/ Win 7

Thiết lập, kết nối và quản lý mạng trong Vista/ Win 7

1435 Lượt xem

Thiết lập, kết nối và quản lý mạng trong Vista/ Win 7

XemTải xuống 

 

Kích chuột vào nút Advancedđể thực hiện cấu hình địa chỉ IP và gateway, sử dụng hơn hai máy chủ DNS và thiết lập WINS. Chọn tab Alternate Configurationđể cấu hình máy tính của bạn có thể sử dụng nhiều hơn một mạng. Ví dụ, nếu bạn có một laptop, và muốn sử dụng một mạng tại nhà và mạng khác tại nơi làm việc thì bạn có thể sử dụng tab này để cấu hình mạng thứ hai. Nếu mạng tại nhà sử dụng Dynamic Host Configuration Protocol được gán một địa chỉ IP nhưng bạn có một địa chỉ IP tĩnh tại mạng nơi làm việc, trong trường hợp này bạn có thể cấu hình laptop cho cả hai mạng.