Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

1581 Lượt xem

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

Xem Tải xuống Cơ điện tử là lĩnh vực kỹ thuât liên ngành thực hiện việc thiết kế sản phẩm dựa trên sự sát nhập các phần tử cơ khí và điện tử đươc phối hơp bởi một cấu trúc điều khiển. Ví dụ : Tất cả các TB cơ khí,bao gồm các TB điện tử, một vài loại có máy tính với màn hình hiển thị. Hầu hết các sản phẩm được thiết kế nới là HT Cơ điện tử