Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Thiết bị truyền nhiệt và chuyển khối

Thiết bị truyền nhiệt và chuyển khối

1935 Lượt xem

Thiết bị truyền nhiệt và chuyển khối

Xem Tải xuống Nội dung đề cập đến nguyên lý cấu tạo và các quá trình xảy ra trong các thiết bị truyền nhiệt, chuyển khối từ đó nêu lên các bước tính cân bằng nhiệt, cân bằng vật chất của từng quá trình truyền nhiệt, chuyển khối trong mỗi loại thiết bị tương ứng