Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » TẬP LỆNH VI XỬ LÝ 8086/8088

TẬP LỆNH VI XỬ LÝ 8086/8088

1739 Lượt xem

TẬP LỆNH VI XỬ LÝ 8086/8088

Xem Tải xuống Tổng hợp một số lệnh hợp ngử cơ bản trong bộ vi xử lí 8086/8088
– Mã gợi nhớ giúp cho người sử dụng biết hoạt động của lệnh. Mã gợi nhớ thường là 
các chữ tiếng anh viết tắt như : MOV là lệnh chuyển, ADD là lệnh cộng, AND là lệnh 
và luận lý, JMP là lệnh nhảy . . . 
– Toán hạng đích giữ kết quả (nếu có yêu cầu) sau khi thi hành lệnh. Toán hạng đích 
có thể là thanh ghi hay bộ nhớ.