Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tài liệu xử lý tín hiệu số.

Tài liệu xử lý tín hiệu số.

1523 Lượt xem

Tài liệu xử lý tín hiệu số.

Xem Tải xuống Chương này nêu tổng quát các vấn đềliên quan đến môn học. Nội dung chính chương này là: – Giải thích các khái niệm như: “Tín hiệu”, “Tín hiệu số”, “Xửlý tín hiệu”, “Xửlý tín hiệu số”… – Các khâu cơ bản trong hệ thống xử lý tín hiệu số – Nêu một số ứng dụng của xửlý tín hiệu số – So sánh xửlý tương tựvà xửlý số – Giải thích khái niệm “Tần số” – Các bước cơ bản chuyển đổi tín hiệu từ tương tự sang số – Các bước có bản chuyển đổi tín hiệu từ số sang tương tự