Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tài liệu tham khảo cho các môn học ngành luật Đại học Cần Thơ-ĐHCT

Tài liệu tham khảo cho các môn học ngành luật Đại học Cần Thơ-ĐHCT

2810 Lượt xem
STT  Tên tài liệu  Download 
 01  

 

 

Giáo trình Luật Dân Sự tổng hợp 3 phần 1+2+3
http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 02  

 

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học Luật
http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 03
Giáo trình Luật Hình Sự phần các tội phạm
http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 04
Giáo trình Luật Hình Sự phần chung
http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 05  

 

 

Lý luận về Nhà nước và pháp luật 1 + 2
http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 06
Giáo trình Luật An sinh Xã hội
http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 07
Giáo trình Luật hành chính 1
http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 08
Giáo trình Luật Tài Chính 1
http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 09
Giáo trình Luật Ngân Hàng
http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 10
Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình (Tập1 và 2)
http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 11  Công Pháp Quốc Tế  1 và 2 và tập hợp những văn bản http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 12 Giáo trình tham khảo môn Luật Môi Trường  http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 13 Luật Tố Tụng Hành Chính http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
14 Giáo trình soạn thảo văn bản Pháp luật http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
15 Giáo trình Pháp luật v khiếu nại và khiếu kiện hành chính http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 16  Giáo trình Luật Thương Mại 3 http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 17 Bài giảng Luật Tài Chính 2 (Luật thuế) http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 18    
 19  Thuật ngữ pháp lý Tiếng Anh  http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 20  Giáo trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ  http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 21  Văn bản Luật Tố Tụng Hình Sự   
 22  Giáo trình Luật Đất Đai  http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 23  Giáo trình Luật hành chính Đô thị & Nông Thôn http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 24  Giáo trình Tội phạm học http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 25  Giáo trình Luật Thương Mại  http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 26  86 Câu hỏi Nhận định Luật Ngân Sách http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 27  Giáo trình Luật Hành Chính 
 
http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 28  Quản lý hành chính Nhà nước về Hộ tịch   
Xem thêm văn bản …
http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 29 Giáo trình Luật lao động Việt Nam 2012 http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 30  Giáo trình Luật Công Đoàn năm 2011 http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
  31  Giáo trình Luật Hiến Pháp 1 & 2 http://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%