Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tài liệu: Robot công nghiệp

Tài liệu: Robot công nghiệp

1485 Lượt xem

Tài liệu: Robot công nghiệp

Xem Tải xuống Cuốn sách "Điều Khiển Robot Công Nghiệp" có nội dung là phân tích, tính toán cơ cấu cơ khí robot, thiết lập mô hình toán học, phân tích các cấu trúc và phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển cho robot, giúp các bạn nắm được nội dung cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực kỹ thuật robot công nghiệp.