Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tài liệu Quản trị doanh nghiệp

Tài liệu Quản trị doanh nghiệp

1692 Lượt xem

Tài liệu Quản trị doanh nghiệp

XemTải xuống Đánh giá năng lực thực hiện công việc hay còn gọi là đánh giá thành tích công tác ( (performance appraisal) là một hệ thống chính thức được duyệt xét và đánh giá sự hoàn thành của một cá nhân theo định kỳ
Qua định nghĩa cho ta thấy đây là một hệ thống chính thức, như vậy phải hiểu rằng nó bao gồm cả tiến trình đánh giá khoa học, có tính hệ thống và phải được thực hiện theo định kỳ tùy theo tính chất công việc, quy mô kinh doanh của doanh nghiệp