Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tài liệu phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán

Tài liệu phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán

2044 Lượt xem

Tài liệu phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán

XemTải xuốngBài giảng phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán của Khoa CNTT – ĐH Hàng Hải, gồm lý thuyết, ví dụ có giải thích, bài tập và đề thi mẫu về thuật toán, các kiến thức về sắp xếp, tìm kiếm dữ liệu, đánh giá thuật toán,…