Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tài liệu lập trình shell trên Linux

Tài liệu lập trình shell trên Linux

2524 Lượt xem

Nếu bạn là một tín đồ của Linux hay Unix chắc chắc bạn phải biết khái niệm về “lập trình shell trên Linux”. Bài viết này xin chia sẻ với các bạn Tài liệu lập trình shell trên Linux. Tài liệu được viết khá chi tiết, nếu bạn nào đã từng tìm hiểu qua Linux và lập trình C, khi đọc qua tài liệu này sẽ thấy rất dễ hiểu.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Chia sẻ ngay!