Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tài liệu kỹ thuật truyền hình

Tài liệu kỹ thuật truyền hình

2447 Lượt xem

Tài liệu kỹ thuật truyền hình

Xem Tải xuống Sơ đồ khối của máy thu hình trắng đen, Chức năng của các khối, Khối đổi kênh là những nội dung chính trong tài liệu.