Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tài Liệu Kế Toán – Thuế thu nhập cá nhân

Tài Liệu Kế Toán – Thuế thu nhập cá nhân

2222 Lượt xem

KHÁI NIỆM VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

  1. Khái niệm
  2. Chức năng – vai trò của thuế thu nhập cá nhânĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ – ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

  1. Đối tượng nộp thuế
  2. Đối tượng chịu thuế và không chịu thuếCĂN CỨ TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

  1. Thu nhập chịu thuế
  2. Thuế suấtMIỄN THUẾ – GIẢM THUẾ

KÊ KHAI NỘP THUẾ

 

  1. Khai thuế
  2. Nộp thuế
  3. Xử lý vi phạm về thuế